תנאי השימוש

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה לנשים ולגברים כאחד.
הרשמה לאתר iLove, פרושה הסכמה לכל התנאים בהסכם זה.
אנא קרא את התנאים בעיון, תנאים אלה מהווים את ההסכם בינינו.
אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש בשירות האתר ו\או להמשיך בהרשמה
הסכמת המשתמש לתנאים
הסכם זה מהווה את ההסכם שלך עם iLove באשר לשימוש שלך בשירות. עליך להסכים לפעול ע"פ כל התנאים הרשומים בהסכם, על מנת להיות משתמש מורשה בשירות.
הזכות להשתמש בשירות
הזכות שלך להשתמש בשירות כפופה לכל מגבלה, תנאי או הגבלה שייקבעו על ידינו מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. ביכולתנו לשנות, להשעות או להפסיק כל חלק של השירות בכל עת, את הזמינות של כל מרכיב ממרכיבי השירות או התוכן. כמו כן, ביכולתנו להגביל את גישתך לחלקים או לכל השירות ללא הודעה מראש או אחריות מצידנו
נכונות הפרטים
אתה מתחייב כי הפרטים שמילאת בכרטיסך אודות מינך הינם נכונים. למען הסר ספק - החברה מאפשרת: לגברים להרשם כגברים בלבד, לנשים להרשם כנשים בלבד, לזוגות להרשם כזוגות בלבד. כמו כן הינך מאשר ומבטיח בזאת שאתה לפחות בן 18 שנים. מובהר כי הפרה של סעיף זה תזכה את החברה בפיצוי מוסכם בסך 120,000 ש"ח.
כללי התנהגות בשירות
אתה מסכים להשתמש בשירות בהתאם לכללי ההתנהגות הבאים:
א.לשמור כל מידע שיסופק לך דרך השירות כמידע פרטי וסודי, ולא למסור מידע כזה לכל אדם, ללא רשותו של האדם שסיפק לך אותו;
ב.לא להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים;
ג.לא להשתמש בשירות להפרת הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל אדם;
ד.לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה, השמצה, הוצאת דיבה, הערות גזענות, הערות גסות, הערות מעליבות ו\או בכל אופן פוגע אחר
ה.לא להשתמש בשירות בכל צורה אשר מפירה, מעתיקה או פוגעת בזכויות של צד שלישי כלשהו, או\ו להפר כל חוק זכויות-יוצרים או סימנים מסחריים, או/ו זכויות קניין אחרות.
ו.לא להשתמש בשרותי האתר להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר, למערכות האתר או למשתמשים בכל צורה שהיא.
ז.לא להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן אחר.
ח.לא להשתמש בשירות כדי להפיץ, לקדם או לפרסם כל חומר בכל צורה שהיא, הכולל התרמה, פרסומת, פרסום למוצרים ושירותים, מכתבי שרשרת וכו'.
ט.לא לשתף את החברות שלך באתר עם אדם אחר.
הגבלת כמות הודעות יומית
כדי למנוע שימוש באתר למטרות פרסום או הונאה מוגבלים חברי האתר בכמות יומית של 100 הודעות
גיל
אתה מתחייב, מאשר בזאת שאתה לפחות בן 18 שנה.
שמירה ואבטחה חשבונך הוא פרטי, ולאף אדם אחר אין זכות להשתמש בו. אתה אחראי לכל שימוש או פעילות בשירות על ידי משתמשים אחרים המשתמשים בסיסמתך או חשבונך.
סוגי חברות בשירות
המשתמשים בשרות יכולים להשתמש במספר סוגי שימוש:
א.חברים בתשלום-חבר מלא הרוכש מנוי מלא על מנת שיוכל להשתמש בכל מרכיבי השרות ובמידע המחוייב בתשלום.
ב.חבר חינם המקבל אפשרות שימוש מוגבל בחלק ממרכיבי השרות שאינו מחוייב בתשלום.
ג.אורח המקבל אפשרות שימוש מינימלי בחלק קטן ביותר ממרכיבי השרות ושאינו מחוייב בתשלום
תשלומים וחיובים
א. על המבקש להירשם למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הפרטים.
ב.חברים בתשלום נדרשים לרכוש מנוי על מנת להשתמש בכל מרכיבי השרות ובמידע המחויוב בתשלום.
ג.החברים בתשלום יכולים לרכוש מנוי באמצעות כרטיס אשראי, המחאות או הפקדה ישירה לחשבון. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים שלנו בכל עת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
ד.אין החזרים על רכישת מנוי ולא יתקבל החזר במקרה שלא השתמשת במנוי.
ה. המנוי אינו ניתן להעברה מחבר אחד בשירות לחבר אחר.
תקופת ההסכם
המנוי שלך יחודש אוטומטית במחיר חודשי נמוך של ₪ 119.00. אם אין ברצונך בחידוש אוטומטי, אנא שלח הודעה לכתובת support@ilove.co.il לפחות 3 ימים לפני מועד החידוש.
בהודעה יש את לציין את כתובת הדואר והסיסמא עמם אתה מתחבר לאתר, שם מלא או מספר ת.ז. למען הסר ספק - אתה מבין ומסכים כי המנוי שלך יחודש מדי חודש, ללא הודעה חודשית מצידנו, וללא קשר אם עשית שימוש במנוי או לא.
ההודעה על ביטול החידוש האוטומטי הינה באחריותך בלבד.
אי החזרת דמי מנוי
מובהר בזה כי כל הכספים אשר תשלם לאתר בגין רכישת המנוי משולמים מראש עבור תקופה בהתאם לבחירתך וכי לא יהיו החזרים של הכספים מכל סיבה שהיא וכי אף אם לא תנצל את כל תקופת המנוי אותה הזמנת, לא תהא זכאי להחזרת כספים כלשהי וכי החברה לא תיהא מחוייבת להשיב לך את כספי המנוי אשר שילמת מכל סיבה שהיא.
פרטיות ושימוש במידע
בשימושך באתר הינך מסכים להצהרת הפרטיות של האתר. אתה מאשר בזאת ש:
א. אין באפשרותנו להבטיח את הסודיות או הפרטיות של המידע, שאתה מספק דרך האינטרנט והודעות הדואר-האלקטרוני שלך, ואתה משחרר אותנו מכל אחריות בקשר לשימוש במידע כזה על ידי גורמים אחרים;
ב. איננו אחראים, ואין באפשרותנו לשלוט, על השימוש שיעשו אחרים בכל מידע שאתה מספק להם, ועליך לנקוט בזהירות בבחירת המידע האישי, שאתה מספק לאחרים באמצעות השירות; 
ג. אין לנו כל אחריות בקשר לתכנים של כל ההודעות, שאתה עשוי לקבל ממשתמשים אחרים. איננו יכולים להבטיח, ואין לנו כל אחריות לאמת, את נכונות המידע המסופק על ידי משתמשים אחרים של השירות. אינך רשאי להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית. נתונה לנו הרשות לסרב לתת לך "שם משתמש" או "כינוי" ששואל זהותו של אדם אחר, מוגן ע"י חוקי סימנים מסחריים או חוקי רכוש, או שהוא גס או פוגע בצורה אחרת, כפי שייקבע על ידינו על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
שימוש במידע לצרכי פרסום
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בכרטיסך לצרכי פרסום ושיווק האתר. הפרטים אותם אתה רושם בכרטיסך הינם ציבוריים, ויהיו חשופים לציבור הרחב גם בתוך האתר, וגם מחוצה לו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם את כרטיסך, כולו או חלקים ממנו, ואת תמונותיך הציבוריות בפרסום באתרי אינטרנט אחרים, פרסום מחוץ לאינטרנט ובכל אמצעי מדיה אחר.
ניטור מידע והסרת מידע
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעקוב אחר כל הפרסומים, המודעות וההודעות כדי להבטיח, שהם עונים על ההנחיות התוכניות, שנפרסם מעת לעת.
אין באפשרותנו לבדוק כל הודעה או חומר אחר המוצב או נשלח על ידי המשתמשים בשירות, ואיננו אחראים לתוכן של הודעות וחומרים אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אבל איננו מחויבים, למחוק, להעביר או לערוך הודעות או חומרים, כולל אך לא רק פרופילים, מודעות והודעות ציבוריות, שאנו, על פי שיקול דעתנו הבלבדי, סבורים שהם מפירים את כללי ההתנהגות שהוצגו לעיל או כל הנחיות תוכניות אחרות, או שאינם מקובלים מכל בחינה אחרת. אתה הינך האחראי הבלבדי לתוכנם של הפרופילים, המודעות הציבוריות, ההודעות וחומרים אחרים, שתבחר להציג בשירות או למשתמשים של השירות.
בעלות על המידע
השירות מכיל מידע שהוא בבעלותנו, בבעלות שותפינו והמשתמשים שלנו. אנו מצהירים בזאת על הגנת זכויות-יוצרים מלאה בשירות. מידע שהוצב על ידינו, על ידי שותפינו או על ידי משתמשי השירות מוגן, בין אם הוא מזוהה ובין שאינו מזוהה כנמצא בבעלותנו או בבעלותם. אתה מסכים בזאת לא לשנות, להעתיק או להפיץ כל מידע שכזה בכל צורה שהיא, אלא אם קיבלת מראש את רשותו של הבעלים של מידע כמתואר לעיל.
הפסקת הגישה לשירות
באפשרותנו, על פי שיקול דעתנו הבלבדי, להפסיק או להשעות את גישתך לכל או לחלק מהשירות בכל זמן נתון, עם או בלי אזהרה מראש, מכל סיבה שהיא, כולל אך לא רק הפרה של הסכם זה. מבלי להגביל את הכלליות של הנאמר לעיל, כל פעילות הונאה, פעילות פוגעת או בלתי חוקית מכל בחינה אחרת, או פעילות שעלולה לפגום בצורה אחרת בהנאתם מהשירות או מהאינטרנט של אחרים, תהיה עילה להפסקת גישתך לכל או לחלק מהשירות על פי שיקול דעתנו הבלבדי, וביכולתך לפנות לגופי אכיפת החוק המתאימים
היעדר אחריות
אתה מאשר בזאת, שאנחנו איננו אחראים לעיכוב בשירות, ללא קשר לסיבת ההפרעה או העיכוב. כל תביעה נגדנו תוגבל לסכום אותו שילמת, אם בכלל, עבור שימוש בשירות במהלך 6 החודשים שקדמו לתביעה. באפשרותנו להפסיק או לשנות את השירות או את זמינותו עבורך בכל עת, ואתה רשאי להפסיק להשתמש בשירות בכל עת.
קישורים חיצוניים ופרסומות
השירות יכלול מעת לעת קישורים לאתרים ולמקורות אינטרנט אחרים ("קישורים חיצוניים"). אתה מאשר בזאת, שאנחנו איננו אחראים, ואיננו מחויבים לזמינותם של קישורים חיצוניים אלה או לגבי תכניהם. אנו ממליצים לך לבדוק את תנאי השימוש והצהרת הפרטיות של קישורים חיצוניים כאלה לפני השימוש בהם.
מפרסמים ויועצים
מעת לעת הננו מפרסמים פרסומים שונים והמלצות ומענה לשאלות ע"י יועצים בתחומים שונים. הננו מבהירים בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. אנו ממליצים כי כל משתמש המבקש עצה או מענה לבעיה אישית יפנה ליועצים מקצועיים לקבלת מענה מקצועי לבעיה.
שיפוי ופיצויים
אתה מסכים בזאת לשפות אותנו, על כל הפסד או נזקים, או/ו שכר-טרחה משפטי, שאנו עלולים לספוג כתוצאה מפעילויותיך או משימושך בשירות, או/ו כל הפרה מצדך של הסכם זה או כל חיוב או תביעה, שיוגשו נגדך על ידי צד שלישי כלשהו. עליך לשתף פעולה בצורה מלאה ככל האפשר בהגנה נגד כל תביעה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקחת על עצמנו את ההגנה והשליטה הבלעדיות בכל עניין אחר הנוגע בדרך כלשהי לשיפוי מצדך; אולם רק בתנאי שאתה תישאר אחראי לכל תביעה שכזאת.
היעדר ערבויות
השירות מופץ על בסיס) "as is" כפי שהוא"). איננו ערבים, ששירות זה יהיה בלתי-מופרע או חף מטעויות. ייתכנו עיכובים, ליקויים והפרעות בזמינות של השירות. אתה מאשר בזאת, שהשירות מסופק ללא כל ערבויות מכל סוג שהוא. כמו כן, אתה מאשר בזאת, שהשימוש בשירות נעשה על אחריותך בלבד. אין אנו מאשרים או ערבים לתוכן ומהימנות המידע הנמצא באתר, ההודעות הנמסרים על ידכם ו/או על ידי חברי האתר השונים ואין באפשרותנו לאמת את תוכן המידע וההודעות ואין לנו כל אחריות לכך. אין אנו אחראים בכל אופן שהוא למידע ולתמונות המועבר על ידכם ו/או אליכם והאחריות מוטלת עליכם בלבד. כמו כן, כל הסתמכות על כל מידע שנמצא באתר תעשה על אחריותך בלבד
שינויים תיקונים
באפשרותנו לשנות הסכם זה מעת לעת. הודעה לגבי שינויים בהסכם זה תפורסם בשירות או תישלח באמצעות דואר-אלקטרוני שסיפקת עם הרשמותך לאתר, כפי שנראה לנכון על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אם אינך מסכים לשינויים כלשהם, עליך להפסיק את השימוש בשירות. המשך השימוש בשירות כעת, או לאחר פרסום הודעה על שינויים כלשהם בהסכם זה, מהווה הסכמה מחייבת מצדך לגבי קיום הסכם זה או כל שינוי בו.
הודעות ועדכונים
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך דואר-אלקטרוני במטרה להודיעך על שינויים או תוספות לשירות, או לגבי מוצרים או שירותים נלווים .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף מידע לגבי השימוש שלך בשירות ונתונים סטטיסטיים בדרכים שלא תחשופנה את זהותך הפרטית. ועל ידי שימושך בשירות, אתה מסכים לגילוי מידע והתקשרויות כאלה בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו.
העברת זכויות
אינך רשאי להעביר הסכם זה או את זכויותיך בשירות לכל אדם.
iLove שומרת לעצמה את הזכות להעביר חלק או את כל זכויותיה וחובותיה בכפוף להסכם זה או כלפי השירות לצד שלישי כלשהו לפי בחירתה של iLove,
אם התחייבויותיה של iLove לעיל יועברו לצד שלישי, iLove תהיה משוחררת מכל אחריות שהיא בכפוף להסכם זה.
החוק התקף וסמכות השיפוט
הסכם זה נערך בישראל. אתה מסכים בזאת לכך, שההסכם כפוף לחוקי ישראל, וכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה תהיה כפופה לבתי המשפט של ישראל. במקרה שתנאי כלשהו בהסכם זה אינו תקף או אינו אכיף תחת החוק הקיים , שאר התנאים יישארו תקפים ושרירים. הסכם זה אינו כפוף לאמנת האומות המאוחדות לגבי חוזים למכירה בינלאומית של סחורות.